ห้องพักผู้ป่วย
Children Room

    ชั้น
6 (601 - 619)
    ค่าห้องพัก
1,300
บาท
    ค่าอาหาร
300
บาท
    ค่าการพยาบาล
700
บาท
    ค่าบริการโรงพยาบาล
150
บาท
    ค่าใช้จ่ายรวม
2,450
บาท
สิ่งอำอวยความสะดวกภาพในห้อง
* เตียงสำหรับเด็ก                                         
* ปุ่มกดเรียกพยาบาล                             
* ชุดเครื่องนอนญาติ    
* เครื่องปรับอากาศ                                       
* ทีวี 1 เครื่อง                                    
* โทรศัพท์                                
* Free wi-fi                                                                                 
* โซฟาสำหรับญาติ                                        
* ตู้เย็นและเครื่องดื่ม                                      
* ห้องน้ำ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก          
* ขนาดพื้นที่ห้อง 20 ตร.ม.