การรับรองและรางวัลที่ได้รับ
  • รับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015                 (Quality Management System)
          จากบริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
          (URS Thailand)