การบริการ
บริการรถ รับ-ส่ง ผู้มารับบริการ


ให้บริการ รับ - ส่ง ผู้รับบริการ (ฟรี)

เส้นทางในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  ระยะทางไม่เกิน  5 กิโลเมตร

หากท่านต้องการใช้บริการฯ สามารถสอบถามอัตราค่าบริการได้ที่แผนกเวชระเบียน โทร. 0-5672-0680-4 กด  0


อ่านเพิ่มเติม
สิ่งอำนวยความสะดวก
Honeybee Coffee
Honeybee Coffee เกิดจากความรักในการดูแลสุขภาพ
ผสมผสานกับกลิ่นไออันหอมกรุ่นของกาแฟสด 
สู่การรังสรรค์เมนูสุขภาพอย่างลงตัว

อ่านเพิ่มเติม
Honeybee Shop
ร้าน  Honeybee  Shop  เปิดให้บริการ ตั้งแต่ 08.00-20.00 น.     

บริการของใช้ ร้านสะดวกซี้อ, กระเช้าเยี่ยมไข้ และบริการจัดกระเช้าดอกไม้
สามารถติดต่อสอบได้ที่ โทร. 0-5672-0680-4  ต่อ 118  หรือบริเวณชั้น 1 

อ่านเพิ่มเติม
Honeybee Kitchen
บริการอาหารด้วยเมนูหลากหลายเพื่อสุขภาพ

เวลาเปิด - ปิด : 07.00-18.00 น. ( มีบริการจัดส่งอาหารถึงห้องพักผู้ป่วย )   
โทรศัพท์ : 0-5672-0680-4  ต่อ 2422  หรือบริเวณชั้น 2 อาคารใหม่โรงพยาบาลเพชรรัตน์  

อ่านเพิ่มเติม
FREE WI-FI
บริการ  FREE  WI-FI
การให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง (Wi - Fi)


อ่านเพิ่มเติม