สมัครงานกับ โรงพยาบาลเพชรรัตน์

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

ปวส. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า, สาขาอิเล็กทรอนิกส์ | จำนวน : 1 ตำแหน่ง | งานประจำ
กุมารเวชศาสตร์ วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขากุมารเวชศาสตร์ | จำนวน : 1 ตำแหน่ง | งานประจำ
| จำนวน : 1 ตำแหน่ง | งานประจำ
ป.ตรี สาขาเภสัชศาสตร์บัณฑิต | จำนวน : 1 ตำแหน่ง | งานประจำ
ป.ตรี รังสีเทคนิค | จำนวน : 1 ตำแหน่ง | งานประจำ
ป.ตรี | จำนวน : 1 ตำแหน่ง |
ป.ตรี พยาบาลศาสตร์ | จำนวน : หล ตำแหน่ง |
ปวส. ขึ้นไป | จำนวน : 2 ตำแหน่ง |
ม.3 ขึ้นไป | จำนวน : 1 ตำแหน่ง | งานประจำ
ไม่จำกัด | จำนวน : - ตำแหน่ง |
ปริญญาตรี อาชีวอนามัย เเละความปลอดภัย | จำนวน : 1 ตำแหน่ง | งานประจำ
ปริญญาตรี | จำนวน : 1 ตำแหน่ง | งานประจำ
ปริญญาตรี | จำนวน : 1 ตำแหน่ง | งานประจำ
ปริญญาตรี | จำนวน : 1 ตำแหน่ง | งานประจำ
ป.ตรี | จำนวน : 1 ตำแหน่ง |
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตร 1ปี หรือจบสาขาที่เกี่ยวข้อง | จำนวน : 1 ตำแหน่ง |
ป.ตรี หรือ มีประสบการณ์ทำงานเอกสารในโรงพยาบาล ,หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล | จำนวน : 1 ตำแหน่ง |

โหลดใบสมัคร