การติดต่อ
การติดต่อ โรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพชรบูรณ์ 
ท่านสามาถติดต่อได้อย่างสะดวก หลากหลายช่องทางการติดต่อ กรณีฉุกเฉินติดต่อ เบอร์ 0-5672-0718 หรือ 1669


เบอร์โทรศัพท์ :
0 5672 0680
0 5672 0681
0 5672 0683
0 5672 0684โรงพยาบาลเพชรรัตน์
2/1 ถนนสามัคคีชัย ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
เบอร์โทรศัพท์
056-720-680-4
เบอร์ ฉุกเฉิน
0-5672-0718
เบอร์โทรสาร
0-5672-0679
Email
[email protected]

แบบฟอร์มการติดต่อ