โปรโมชั่น
โรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพชรบูรณ์ ขอเสนอโปรโมชั่นสำหรับทุกท่าน

Radio Frequency (RF) รักษาอาการปวดกล้ามเนื้อ ด้วยการใช้คลื่นความถี่วิทยุ