โปรโมชั่น
โรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพชรบูรณ์ ขอเสนอโปรโมชั่นสำหรับทุกท่าน

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2020
" วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ ปี 2020 "
     โรคไข้หวัดใหญ่ โรคฮิตที่สามารถคร่าชีวิตของตัวคุณเองและคนที่คุณรักได้ เพราะโรคไข้หวัดใหญ่สามารถแพร่กระจายด้วยการสัมผัส หรือใกล้ชิดกัน มาปกป้องคนที่คุณรักและตัวคุณเองด้วยการฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกัน และช่วยลดความรุนแรงของโรคได้

      - สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ตั้งแต่อายุ 6 เดือนขึ้นไป

      -วัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ราคา 880 บาท/เข็ม (ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการของโรงพยาบาลแล้ว)