โปรโมชั่น
โรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพชรบูรณ์ ขอเสนอโปรโมชั่นสำหรับทุกท่าน

โปรแกรมตรวจสุขภาพ 2563      มอบสุขภาพที่ดีสำหรับคุณและคนที่คุณรัก❤️ กับหลากหลายโปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับทุกช่วงวัยในราคาพิเศษ

โปรแกรมตรวจสุขภาพมีจำหน่ายผ่านช่องทางดังนี้
     - เคาน์เตอร์ ศูนย์ดูแลลูกค้า ชั้น1 โรงพยาบาลเพชรรัตน์ หรือ โทร.0-5672-0680-4 ต่อ 303

#สั่งซื้อออนไลน์ 
- LINE@  ==> @PhetcharatHospital
- Facebook  ==> PhetcharatHospitalofficial

ข้อแนะนำก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ  

      1.ควรงดน้ำและอาหาร  อย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนรับการตรวจสุขภาพ งดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนตรวจสุขภาพ เนื่องจากยาและแอลกอฮอล์ อาจมีผลต่อการตรวจบางอย่าง ควรแจ้งให้แพทย์หรือพยาบาลทราบก่อนตรวจ
      2.ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6 ชั่วโมง ก่อนรับการตรวจสุขภาพ หากอดนอนจะทำให้ผลการตรวจผิดปกติ โดยเฉพาะความดันโลหิต การเต้นของหัวใจ อุณหภูมิของร่างกาย อาจทำให้แพทย์ไม่สามารถประเมินได้ว่ามีความผิดปกติจริงหรือไม่
      3.หากมีโรคประจำตัวหรือประวัติสุขภาพอื่นๆ กรุณานำผลการตรวจหรือรายงานจากแพทย์มาด้วยเพื่อประกอบการวินิจฉัย
      4.สำหรับสตรี ไม่ควรอยู่ในช่วงก่อนและหลังมีประจำเดือน 7 วัน หากมีประจำเดือนให้งดตรวจปัสสาวะ เพราะเลือดจะปนเปื้อนในปัสสาวะ มีผลต่อการแปลผลการตรวจ
      5. การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเอกซเรย์เต้านม (Mammogram) หลีกเลี่ยงการตรวจในช่วงมีประจำเดือน ซึ่งเต้านมมีความคัดตึง ควรตรวจหลังมีประจำเดือน