ข่าวสารและบทความ
ติดตาม ข่าวสารและบทความ ของโรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพชรบูรณ์ และสามารถรับชมทั้งหมด ได้ที่นี่

เปิดรับลงทะเบียน บริการ Home Isolation ดูแล

โรงพยาบาลเพชรรัตน์เปิดรับลงทะเบียน
บริการ Home Isolation ดูแล"ผู้ป่วยสีเขียว"
กักตัวที่บ้าน (หมายเหตุ ผู้ป่วยที่ยังไม่รับการรักษาจากสถานพยาบาลอื่น)
................................................................................
สำหรับผู้ที่มีสิทธิ : 
- สิทธิกรมบัญชีกลาง  
- สิทธิบัตรทอง 
- สิทธิประกันสังคม
................................................................................
ผู้ที่เข้าเกณฑ์
1. เป็นผู้ติดเชื้อที่สบายดี หรือไม่มีอาการ
2. มีอายุตั้งเเต่ 3 - 60 ปี
3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
4. ยินยอมแยกกักตัวในที่พักของตัวเอง
5. อยู่คนเดียวหรือมีผู้อยู่ร่วมที่พักไม่เกิน 1 คน
6. ไม่มีภาวะอ้วน ( ดัชนีมวลกาย >30 กก./ตร.ม. หรือน้ำหนักตัว >90 กก. )
7, ไม่มีโรคร่วม* หรือโรคอื่นๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์
*โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หรือโรคปอดเรื้อรังอื่นๆ, โรคไตเรื้อรัง, โรคหัวใจและหลอดเลือด,
โรคหัวใจแต่กำเนิด, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้,
โรคตับแข็ง, ภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ และ Lymphocyte มากกว่า 1,000 เซลล์/ลบ.มม.. ตั้งครรภ์
8. บ้านพักมีห้องแยก และห้องน้ำเเยก
................................................................................
    ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์  
ครอบคลุมตำบลดังต่อไปนี้    
- ในเมือง
- ป่าเลา
- บ้านโคก
- วังชมภู
- ตะเบาะ
- นางั่ว
- ชอนไพร
- น้ำร้อน
- สะเดียง        
- ดงมูลเหล็ก
- นายม          
- ห้วยใหญ่
- ระวิง           
- ห้วยสะแก
- บ้านโตก
- ท่าพล
- นาป่า
................................................................................
กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วนและแนบหลักฐานของท่าน ได้แก่
- ภาพถ่ายตนเองคู่กับผลตรวจ ATK+ เเละบัตรประชาชน
................................................................................
ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ
เฉพาะท่านที่ลงทะเบียนก่อนเข้ารับบริการเท่านั้น
กรุณารอเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับก่อนเข้ารับบริการ เวลา 08.00 - 17.00 น.
................................................................................
สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้ารับบริการ Home ISOLATION ได้ที่
https://forms.gle/L8pQSoQ544giaiMJ8