กิจกรรม
แกลเลอรี่กิจกรรมต่างๆของ โรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพชรบูรณ์

สวัสดีปีใหม่ไทย 2566

สวัสดีปีใหม่ไทย 2566 เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 2566 โรงพยาบาลเพชรรัตน์ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยเนื่องในวันสงกรานต์ นำโดย นพ.สัญชัย เหล่าสุทธิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเพชรรัตน์ ร่วมกันทำบุญ สรงน้ำพระ จากนั้นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ร่วมกันรดน้ำดำหัวขอพรคณะผู้บริหาร คณะแพทย์ เนื่องในโอกาสปีใหม่ไทย บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น และสนุกสนาน