กิจกรรม
แกลเลอรี่กิจกรรมต่างๆของ โรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพชรบูรณ์

มอบชุด PPE ให้กับเจ้าหน้าที่ แพทย์พยาบาล จำนวน 300 ชุด ให้กับโรงพยาบาลเพชรรัตน์

โรงพยาบาลเพชรรัตน์ขอขอบพระคุณ
.
คุณศรัณย์ จันทรคิด ผู้บริหารทีมพลังเพชร 18 FWD ประกันชีวิตจำกัด (มหาชน) 
.
ที่มอบชุด PPE ให้กับเจ้าหน้าที่ แพทย์พยาบาล จำนวน 300 ชุด 
ให้กับโรงพยาบาลเพชรรัตน์