กิจกรรม
แกลเลอรี่กิจกรรมต่างๆของ โรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพชรบูรณ์

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว​

                เมื่อวันที่​ 23​ ตุลาคม​ 2561​ คณะผู้บริหาร​ แพทย์​ และบุคลากร​โรงพยาบาลเพชรรัตน์ 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว​ 
เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันปิยมหาราช  ณ บริเวณ​ศาลากลาง จังหวัดเพชรบูรณ์