กิจกรรม
แกลเลอรี่กิจกรรมต่างๆของ โรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพชรบูรณ์
Experience accumulation meeting 2017
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว​
2018 Laboratory Best Performance Award
พิธีเปิด Admission Center
กิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
กิจกรรมวันสงกรานต์ 2561
สานสัมพันธ์ กิจกรรมรับน้องใหม่ปี2561 รพ.เพชรรัตน์
วันตรุษจีน 2561
งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ประจำปี 2561
วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561
งานเลี้ยงเฉลิมฉลอง ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่และการช่วยฟื้นคืนชีพประจำปี ๒๕๖๐
โครงการฝึกอบรมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 60
โครงการ " แสงน้ำใจ ไทยทั้งชาติ วิ่งปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ "
โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา นวัตกรรมการบริการและน้อมนำพระราชดำรัส เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ ในการดำเนินชีวิต ทริปที่ 2
โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา นวัตกรรมการบริการและน้อมนำพระราชดำรัส เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ ในการดำเนินชีวิต
กฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดสังกิจจาราม
๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช
วันคล้ายวันกำเนิด " น้องเพชรงาม "
กิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศล ในหลวง ร.๙ ๑๓ ตุลาคม ๖๐
กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง รัชกาลที่ ๙
วันสารทจีน 5 กันยายน 2560
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
กิจกรรม วันตับอักเสบโลก 28 กรกฎาคม
ถวายเทียนเข้าพรรษา
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด