บริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

Honeybee Kitchen

บริการอาหารด้วยเมนูหลากหลายเพื่อสุขภาพ


เวลาเปิด - ปิด : 07.00-18.00 น. ( มีบริการจัดส่งอาหารถึงห้องพักผู้ป่วย )   
โทรศัพท์ : 0-5672-0680-4  ต่อ 2422  หรือบริเวณชั้น 2 อาคารใหม่โรงพยาบาลเพชรรัตน์