บริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

Honeybee Shop

ร้าน  Honeybee  Shop  เปิดให้บริการ ตั้งแต่ 08.00-20.00 น.     

บริการของใช้ ร้านสะดวกซี้อ, กระเช้าเยี่ยมไข้ และบริการจัดกระเช้าดอกไม้
สามารถติดต่อสอบได้ที่ โทร. 0-5672-0680-4  ต่อ 118  หรือบริเวณชั้น 1