บัตรสมาชิก
Healthy Family Card
ค่าสมาชิก : 5,500 บาท/บัตร

 บัตรสมาชิก Health Family Card ขอมอบสิทธิประโยชน์อย่างคุ้มค่า ในการดูแลสุขภาพของทุกๆคนในครอบครัว 
ครอบคลุมในทุกๆด้าน ของการบริการด้านสุขภาพอย่างอบอุ่น และมั่นใจ เพียงบัตรเดียวใช้สิทธิได้ถึง 4 ท่าน ในครอบครัว 


รายการ
สิทธิประโยชน์ จำนวนครั้ง เปลี่ยนมือ
ผู้ถือบัตร
หมายเหตุ
ส่วนลดเฉพาะค่าห้องพักเมื่อเข้ารักษาแบบผู้ป่วยใน ภายใต้เงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนด
(ยกเว้นห้องสังเกตอาการ, ห้องผ่าตัด, ห้องคลอด)
30 %
-
-
1.ได้รับสิทธิประโยชน์ทันทีเมื่อซื้อบัตร
2.รับสิทธิได้ 4 ท่าน (โดยระบุชื่อ-สกุล สมาชิกตั้งแต่วันที่สมัคร)
3.ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้รับบริการที่ไม่ใช่สมาชิกได้
ส่วนลดค่ายาและค่าวัคซีนทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
10 %
-
-
1.ยกเว้นวัคซีนที่มีส่วนลดอยู่แล้วและแพ็คเกจเหมาจ่ายทุกรายการ
ส่วนลดค่าเวชสำอางค์
10 %
-
-
- ยกเว้นรายการที่จัดโปรโมชั่น
ตรวจสุขภาพฟรี 1 Package
คือ Check Up For Femail หรือ Check Up For Male
1 สิทธิ/ 1 บัตร
1 ครั้ง
-
1.รับสิทธิได้เพียง 1 ท่าน
ในจำนวนสมาชิก 4 ท่าน
รับส่วนลดสำหรับรายการตรวจเพิ่มเติมจาก โปรแกรมตรวจสุขภาพในวันเดียวกัน
ภายใต้เงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนด
10 %
-
-
1.รับสิทธิได้เฉพาะวันที่รับบริการตรวจ
สุขภาพฟรี ของบัตร Family Card
ส่วนลดในการสมัครสมาชิกให้กับญาติสายตรง
(บิดา มารดา คู่สมรส บุตร) ตลอดอายุบัตร
5 %
-
-
-
อายุบัตรสมาชิก
1 ปี
-
-
-
ต่ออายุบัตรสมาชิกครั้งต่อไป ลด
5 %
-
-
-
รับส่วนลดเมื่อซื้อเครื่องดื่มร้าน Honeybee Coffee
5 บาท/ครั้ง
-
-
-
ส่วนลดสำหรับบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน
10 %
-
-
1.เฉพาะค่ารถพยาบาลเท่านั้น
2.รับสิทธิได้ 4 ท่าน (โดยระบุชื่อ-สกุล สมาชิกตั้งแต่วันที่สมัคร)
รับสิทธิฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
ฟรี 1 เข็ม
1 ครั้ง
-
1.ไม่สามารถโอนสิทธิได้