โปรโมชั่น
โรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพชรบูรณ์ ขอเสนอโปรโมชั่นสำหรับทุกท่าน

ไม่รู้ว่าแพ้อะไร... เราช่วยคุณได้


ตรวจหาสาเหตุที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ 
เพียงเจาะเลือดครั้งเดียว สามารถตรวจหาสาเหตุ ได้ถึง 45 ชนิด              - ไม่เสี่ยงต่ออาการแพ้ทั่วร่างกาย
              - ไม่ต้องงดยาแก้แพ้ก่อนตรวจ
              - ราคานี้ยังไม่รวมค่าแพยท์และค่าบริการโรงพยาบาล
ราคา 3,840 บาท 
ทราบผลภายใน 1 สัปดาห์