โปรโมชั่น
โรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพชรบูรณ์ ขอเสนอโปรโมชั่นสำหรับทุกท่าน

ดูแลคนที่คุณรัก ด้วย แพ็กเกจวัคซีนโรงพยาบาลเพชรรัตน์ขอเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง
มีโอกาสเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อได้ง่าย การป้องกันที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง คือการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดวัคซีน????????